BIOGRAFIE

EDOUARD FROIDURE (1899-1971)

Bij de uitgeverij FAF is zopas een biografie verschenen van priester Edouard Froidure, waarin het leven van deze fervente patriot en man met een groot hart wordt beschreven.

Edouard Froidure heeft zijn leven gewijd aan de minstbedeelden, hij was de oprichter van Spullenhulp, van de “Maisons Familiales”, “Kleine Dennen”, de “Openluchtwerken en de Kinderdorpen.
Tijdens de oorlog was hij actief bij het verzet en gaf hij onderdak aan een honderdtal Joodse kinderen in het Parmentierpark in Woluwe. Hij werd verklikt, aangehouden, gefolterd en verbleef 32 maanden in de dodenkampen van Nazi-Duitsland.
Kort na zijn bevrijding nam hij de draad van zijn werk weer op en zette hij zich opnieuw in voor hen die hij liefdevol « zijn kinderen » noemde.

In 1952 bezoekt hij de Marollen met Koning Boudewijn, die toen nog maar 22 jaar oud was en onmiddellijk begreep hoe hoog de inzet was. De pers maakt dit bezoek bekend en schrijft « Een koning en een priester verklaren de oorlog aan de verkrotting ».

Gedurende de twintig daaropvolgende jaren zal Edouard Froidure duizenden kinderen helpen door zijn onophoudelijke werk.
Vandaag, 33 jaar na zijn dood, groepeert de Federatie Froidure een dertigtal instellingen die onderdak bieden aan bijna 1.000 kansarme kinderen en volwassenen. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 10.000 kinderen opgevangen tijdens de vakantie.
De geest van deze buitengewone man is dus nog steeds aanwezig en de noden zijn nog niet gelenigd omdat de oorzaken nog steeds bestaan.

Na zijn dood wordt zijn werk vergeleken met dat van Don Bosco, Saint Vincent de Paul en priester Pierre.

Dit boek, met talrijke archieffoto’s van priester Froidure, toont ons het levenswerk van deze man, die zijn hart, zijn intelligentie en zijn vastberadenheid ten dienste heeft gesteld van de minstbedeelden.

Edouard Froidure

Auteur : Michel Dusart
Uitgave FAF

182 blz – Prijs: 15 €.