PROFIEL EN ACTIVITEITEN

De Federatie Froidure is een vzw naar Belgisch recht die als doel heeft het werk voort te zetten dat door abbé Edouard Froidure sedert 1931 begonnen is en zijn nagedachtenis levendig te houden.

De Federatie groepeert een dertigtal opvang- en begeleidingsvoorzieningen alsook de
Openluchtwerken en de tehuizen van Spullenhulp. Zo helpt zij in België duizenden kinderen en meer dan 500 volwassenen.

De Federatie onderschrijft de Ethische Code van de VEF (Vereniging voor Ethische Fondswerving). U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.